Tässä on raakakopio joistakin 1800-luvun tiedoista

Poimittuja 1800 luvun historian tietoja

 

 

Isovanhempamme, sekä myös heidän vanhempansa syntyivät tällä vuosisadalla, eli etsimme yhteyksiä myös seuraavaan sukupolveen.

Marttilan kirkon historia kertoo, että kirkkoa korjailtiin aina välillä ja 1893 se laudoitettiin nykyiseen malliin vaakapaneelilla ja maalattiin vaaleanharmaaksi. 1883 kirkon ikkunat suurennettiin pyörökaarisiksi ja 1864 kirkon suuret ovet muutettiin kaksoisoviksi. Alttarikaide uusittiin 1864 ja samalla tehtiin alttaripilarit. Lattia uusittiin ja sisäseinät laudoitettiin 1861. Koko kirkko maalattiin 1865 valkoiseksi.

Kirkossa ei ollut lämmitystä, mutta 1893 sakaristoon tehtiin lämmitysuuni joka 1900 muutettiin kamiinaksi. Kirkkosali sai kolme ripakamiinaa 1901.

1882 kirkko sai Thulen Tulenheimon rakentamat urut jotka aluksi olivat 9 äänikertaiset.

1857 hovimaalari R. W. Ekmanin maalama suuri alttaritaulu hankittiin 500 hopearuplan hintaan.

1849 Rakennettiin nykyinen pappila

Hautausmaan aurinkokello on vuodelta 1815.

Aurinkokellon lähellä on hautapatsas joka on hautausmaan vanhin ja on osoitettu Tiipilän Raikon isännälle Karl Johan Brunow kuollut 27.3.1860

Hautausmaalla on kirkon koilliskulmalla kivilaatta kertomassa kivisakariston raunioista. Tämän lähellä on nimismies Johan Fredrik Wichtman muurihauta vuodelta 1822 jonka perikunta lahjoitti 1874 seurakunnan ruumishuoneeksi. Sen alakerrassa olevassa lokerossa on Wichtmanin perheen arkut. 1845 rakennettiin lahonneen hautausmaa-aidan tilalle kiviaita. Myös kirkkoon aiemmin johtaneet kaksi tietä yhdistettiin yhdeksi kirkkotieksi.

Kirkon kolmannen kattokruunun lahjoitti maalarimestari Wilen 1878

Musta silkkisamettinen messukasukka on vuodelta 1846

Punaisen silkkidamaskisen kalkkiliinan lahjoitti 1856 kauppias .K .G. Brander

Ehtoolliskalkki on vuodelta 1827

Öylättilautanen vuodelta 1891 ja öylättirasia vuodelta 1843

 

S.G  Elmgren on kirjoittanut v 1857 Marttilan, Karinaisten, Kosken ja Tarvasjoen historian, josta myös olen keränyt tähän joitakin poimintoja.

Vuoden 1852 Pitäjäkartasta Elmgren poimii silloisen Marttilan kylät niiden talomäärineen. Maa oli jaettu 62 kylään ja 323 taloon jotka oli pantu verolle noin 108 manttaalista.

 

                                Verotonta                              Verollista

                                Manttaalia                             manttaalia

Emäkirkko              43 1/8                      35 1/24

Koski                      39 7/24                    32 7/8

Eura                        33 ¼                        24 13/24

Karinainen             17 1/6                      15 5/8

 

 

Kylät lännestä itään:

Olen korostanut muutamia kyliä, joissa esi-isämme ovat asustelleet, en ole päivittänyt tietoa

                                                                Talojen

                                                                määrä

Karinainen                             1. Kyrö                   15

                                2. Kiukainen                          3

                                3. Karinainen                         7

                                4. Suutarla                             3

                                5. Nerppi                                7

                                6. Mäenpää                            6                                isäni äidin isoäiti oli Karinaisten                                    Mäenpäästä

                                7. Tilkainen                            3

                                                Yhteensä               44 taloa

Eura                        1. Seppälä                              5

                                2. Suurila                                7

                                3. Kallela                                4

                                4. Horrisi                                7

                                5. Yrjäntylä                            2

                                6. Liedonperä                        5

                                7. Kirkonkylä                         3

                                8. Eura                                    9

                                9. Suitsula                              4

                                10. Tuorla (Kankare)            2

                                11. Killala                               5

                                12. Mäentaka                        5

                                13. Tuomarla                         4

                                14. Karhula                            4

                                15. Tyllilä                               3

                                16. Juva                                  1

                                                Yhteensä               70 taloa

Emäkirkko              1. Prunkila                              9

                                2. Laurila                                4

                                3. Karvela                              4

                                4. Rekoinen                           6

                                5. Vättilä                 5

                                6. Juutila                                3

                                7. Heikola                               8

                                8. Tiipilä                 5

                                9. Pappila                               1

                                10. Mäntsälä                         1                                isäni isänisä oli Mäntsälän torppari,                               äiti Mäntsälän tyttäriä,

                                11. Krouvi                              2

                                12. Purhala                           3                                isäni isänäidin suku menee Purhalan                            Kylänpäähän

                                13. Palainen                         4,                                isäni äidinisä oli sekä Paltan että Kerkon torpparina, syntyään Kerkon lapsia

                                14. Ruskolainen                    7

                                15. Huovari                            4

                                16. Lovi                                  6                                 isäni äidinäiti oli Loven Näppäristä

                                17. Simala                             9                                 1700 luvun puolella isäni suku menee                          Simalan Haveriin

                                18 Maunla                             6

                                19. Ollila                 12

                                20 Hirvas                               6

                                21. Siurtela                             10

                                                Yhteensä               115 taloa

Koski                      1. Koivukylä                          7

                                2. Myllykylä                          5

                                3. Haukanböle                       2

                                4. Partela                                6

                                5. Kattelus                             2

                                6. Tausela                              3

                                7. Jättälä                                 3

                                8. Halikkola                            6

                                9. Liipola                                2

                                10. Hongisto                         7

                                11. Talola                               4

                                12. Tapala                              8

13. Patakoski                       8                                isäni suku menee 1700 luvun puolella Patakosken Mikkolaan Sarjaan

                                14. Tuimala                            6

                                15. Koski                                1

                                16. Vähä-Sorvasto                6

                                17. Suur-Sorvasto               16                                 isäni isänisä oli kotoisin Kosken Iso-Sorvastolta

                                18. Värmälä                            3

                                                Yhteensä               94 taloa

 

Ruotsalaisperäisiä nimiä on vain Prunkila ja Haukanböle. Kaksi Säteritilaa Koski ja Juva (Juva puustelli) muutama ratsutila ja sotilasvirkatalo muut verotaloja (veroratsutila, autiotalo, akumenttitila tai verotila)                           

 

1851 heinäkuun 9. halla teki suurta vahinkoa

1853 vaikea heinänpuute jääpoltteen ja kuivuuden takia

Jäät lähtivät Paimionjoesta:

1854 huhtikuun 19

1855 huhtikuun 25

1856 huhtikuun 24

1857 huhtikuun 14

Joki sai jääpeitteen

1853 joulukuun 7

1854 marraskuun 14

1855 marraskuun 23

1856 marraskuun 7

 

Historiikissaan Elmgren kertoo että karhuja oli siihen aikaan vähän, susia sitä vastoin löytyy runsaasti. Vuosittain niitä otetaan pentuina kiinni kallion koloista ja vanhoja susia ammutaan haaskalta tai vangitaan kuopalla. Myös ilveksiä ja kettuja oli runsaasti. Ristikettua, kärppää ja kaniinia esiintyy harvoin. Paljon on sen sijaan saukkoa, metsäsikaa, maamyyrää, jänistä oravaa yms

Lintuja esiintyy normaalisti

Kaloina saadaan haukea, ahventa, lahnaa, madetta, säynävää, ankeriasta ja suutaria. Rapua esiintyy runsaasti joessa ja puroissa. Ravun todetaan syövän haitalle asti kalan mädit.

Kaadetuista pedoista luvattu tapporaha sai petokantaa vähenemään. Vuosina 1850-55 tapettiin tilaston mukaan 25 sutta, 50 kettua ja 5 ilvestä. Tuona aikana petoeläimet olivat raadelleet 6 hevosta, 50 varsaa, 25 sarvikarjaa ja peräti 1785 lammasta.

 

Elmgrenin mukaan ei paikkakunnalla ole kuin muutamia ruotsin kieltä puhuvia Euran kappelin alueella, säätyläishenkilöiden lisäksi. Kirkonmenot pidettiin siksi pääosin suomeksi, johon myös seudun noin 30 ruotsinkieltä taitavaakin osallistui. Vuosittaiset pakolliset ruotsinkieliset kirkonmenot jouduttiin pitämään tyhjälle salille.

1836 tilastossa ilmoitetaan 20 ruotsalaista

Marttilan murre viittaa hämäläisyyteen.

Asukkaita Marttilassa oli v 1855 6091 henkilöä ja väestötiheys 1170 ihmistä neliöpeninkulmalle. Turun läänin tiheys oli 1269.

 

Väestön jakauma 1815

 

Emäkirkolla            1.561 henkilöä

Koskella                 1.542

Euralla                      956

Karinaisissa            504

Yhteensä                               4.563 henkilöä

 

Väestön jakauma 1855

 

                                Miehiä    Naisia     yht.

Emäkirkolla                            1.019       1.073       2.092 henkilöä

Koskella                 1.008       1.095       2.103

Euralla                    545           598        1.143

Karinaisissa                          359         394           753

Yhteensä                               2.931       3.160       6.091 henkilöä

 

 

 

Aulis Ojan Kosken Tl seurakunnan historiassa on sivuilla 45-53 mielenkiintoista tietoa ajan kirkollishallinnon muuttumisesta kunnallishallinnoksi. Aiemmin kaikki asiat olivat kirkon huolehdittavana, mutta nyt niitä siirrettiin uudelle maalliselle kuntahallinnolle. Nykypäivänä jotkut ihmettelevät, miksi seurakunnat ja pastorit puuttuvat yhteiskunnallisiin asioihin, mutta historialliselta kannalta katsottuna asia on päinvastoin. Se on kuin Apostolien tekojen diakonien virkaan asettaminen. Pastorit delegoivat asioita diakoneille, jotta heillä olisi aikaa tärkeimmälle. Samoin nyt on seurakunta delegoinut asioita maalliselle hallinnolle, voidakseen keskittyä tärkeimpään. Mutta niin kuin aina delegoinnissa, hallinta ja ylin päätösvalta on sillä joka delegoi, ja tilivelvollisuus sillä, jolle asia on delegoitu.

Marttilan Kirkkoherrat 1800-luvulla


Johan Ytter, kuoli ennen virkaan astumista 1805.
Jakob Bonsdorff (1808-09)
Gustaf Johan Hosslenius (1809-18)
Henrik Reilin (1820-30)
Karl Åström (1832-43)
Johan Vilhelm Elmgren (1844-64)
Matias Laurillius (1868-74)
August Hildén (1876-1908)


Kappalaiset

Anders Lexén (1807-16)
Johan Rostedt (1817-21)
Daniel Ekvall (1822-28)
Fredrik Elers (1829-36)
David Nylund (1836-56)
Karl Johan August Gotthard Leidenius (1859-65)
Gustaf Granström (1866-68)
Johan Gustaf Hällfors (1871-78)
Vilhelm Oskar Richter (1879-91)
Viktor Pusa (1896-1905)


Pitäjänapulaiset

Johan Fredrik Engström (1813-21)
Karl Fredrik Vallenborg (1823-28)
Adam Viktor Zidbäck (1829-30)
Gustaf Adolf Saxbäck (1831-32)
David Nylund (1833-36)
Johan Henrik Hanelius (1837-41)
Karl Isak Nordlund (1841-53)
Gustaf Granström (1857-66), virka lakkautettu.

Ylimääräiset papit

Tomas Timoteus Kriander, kirkkoherran apulainen (1801-03)
Anders Henrik Schaeffer, armovuodensaarnaaja (1803-06)
Henrik Backman, armovuodensaarnaaja (1805-07)
Simon Helenius, armovuodensaarnaaja (1806-07)
Henrik Reilin, apupappi (1807-)
Peter Fogelberg, apupappi (1807-)
Anders Helenius, apupappi (1809-)
Anders Lundén, armovuodensaarnaaja (1810-13)
Johan Canstrén, armovuodensaarnaaja (1821-22)
Karl Fredrik Vallenborg, armovuodensaarnaaja (1821-23)
Julius Abraham Vidgrén, pitäjänapulaisen apulainen (1827-29)
Gustaf Elers, kirkkoherran apulainen (1828-33)
Johan Ambrosius Hedenberg, välisaarnaaja (1828-29)
Gustaf Fredrik Palander, välisaarnaaja (1843)
Gustaf Oskar Teofil Sumelius, välisaarnaaja (1843-44)
Gustaf Oskar Aspelin, vt. pitäjänapulainen (1853-54)
Karl Johan Ahonius, vt. pitäjänapulainen (1854-57)
Otto Vilhelm Åkerman, vt. kappalainen (1891)
Väinö Valdemar Creutlein, vt. kappalainen (1892)
Pekka Räsänen, vt. kappalainen (1892)
Paavo Hyttinen, vt. kappalainen (1892-96)