Hildinger of Hessen

Hildinger -744
|
Hidebold of Hessen -813 ja hänen vaimonsa Schwanhild -772
|
Adalrich of Hessen -843 ja hänen vaimonsa Bilitrud
|
Hiddi II ja hänen vaimonsa Hrotsvitha
|
Hrothild 850-, ja hänen miehensä Heinrich
|
Hittib -880
|
Heinrich -936 ja hänen vaimonsa Eilika
|
Hed von Bekeshovede -961
|
Heinrich von Bekeshovede -1000
|
Heidenreich von Bekeshovede -1039
|
Heinrich von Bekeshovede -1069
|
Heidenreich von Bekeshovede -1085
|
Adalbert von Bekeshovede -1107
|
Engelbert von Bekeshovede -1143
|
Hermann von Bekeshovede 1110-
|
Albert von Bekeshovede
|
nn de Bekeshovede ja hänen miehensä Engelbbertus de Tysenhusen, (Aatelinen)Ritari ja Riikan arkkipiispa Albert de Bekeshoveden ja hänen veljensä Tarton piispa Hermannin sisaren mies. Vuonna 1215 oli mainittu Saksassa Nienburgissa Wölpen Kreivin linnamies Eggelbertus Tiesenhausen, joka voi olla sama mies tai ainakin sukulainen. (Priha s.262-263) Ritari ja Tarton piispa Herman de Bekeshoveden Vasalli 1224, Kilakunde, Kongota, Kavalecht, Odinpäh m. 1210-24.
. Ks. von Buxhoevde Johti ristiretkeä Liivinmaalle 1210 ja 1224(Timo Kause)
|
Johannes (Hans) von Tiesenhausen -5.3.1279, (Aatelinen)Omisti Kokenhusenin Liivinmaalla, 

Semgallien asuma-alue sijaitsi Väinäjoen (Düna) eteläpuolella.  Kokenhusenin linna ja kylä Väinäjoen pohjoisrannalla oli vuosisatoja Tiesenhausen-suvun hallussa.  Isovihan aikana venäläiset määräsivät saman suvun jäsenen 0. J. von Tiesenhausenin Porvoon läänin maaherraksi, mutta hänet erotettiin vuonna 1718, koska hän liiaksi ajatteli väestön parasta.  (Timo Kause)Kaatui 1279 yhdessä Saksalaisen Ritarikunnan mestarin Ernst von Ratzburgin kanssa sodassa Liettualaisia vastaan. Riikan arkkipiispan Vasalli, sai vaimonsa perintönä Kukenoisin (Kokenhusen) omistukseensa.
|
Johannes (Hans) von Tiesenhausen 1270-1342, (Aatelinen)Riian vasalli 1293 - 1327, saksalaisen ritarikunnan lähetti v. 1305, Riian arkkipiispan Maasäätiön Vasalli, mutta riitaantui Kokenhusenin taistelun johdosta arkkipiispa Friedrich von Bernsteinin kanssa, joka sen tähden peruutti hänen läänityksensä. Vasallien esitaistelija arkkipiispaa vastaan 1306-27. Hänen kuoltuaan läänitykset palautettiin. 
|
Bartholomeus von Tiesenhausen 1312-1407,  (aatelinen)Ritari ja Maasäätiön Vasalli Liivinmaalla, Treydenin vouti, Bersohn ym, mainitaan 1354-1397.Omisti Kokenhusenin ja Bersonin Liivinmaalla ja Parmelin Virossa
|
Peter von Tiesenhausen 1397-1435, (Aatelinen)Tarton ritarikunnan jäsen,  omisti Bersonin, Kongotan ym. Liivinmaalla
|
Fromhold von Tiesenhausen 1430-1484, (Aatelinen)Omisti Bersonin tilan Liivinmaalla vuosina 1453 - 80
|
Fromhold von Tiesenhausen 1460-1522, (Aatelinen)Tarton ritarikunnan jäsen. Omisti lukisia tiloja Liivinmaalla v 1484
|
Gertrud von Tiesenhausen 1500-
|
Elisabeth von Ungern
|
Christoffer von Grothusen
|
Otto Johan von Grothusen 
|
Otto von Grothusen 
|
Elisabet von Grothusen 
|
Catarina von Eneskjöld 
|
Catharina Elisabet von Jordan 
|
Karl Gustaf Berg
|
Johan Karlsson Berg 
Anna Maria Berg
|
Anders Johansson Kerkko
|
Anders Oskar Kerkko, Koskenpää
|
Rauha Koskenpää
|
Erkki
|
Antti