Tarkistusajo 4.3.2010 ei muutoksia, vaimon puolelta linja jatkuu

Polkumme vie taas Balttiaan ja Saksaan

Täältä varmaan löytyy lisää, mutta palataan asiaan uudelleen: http://fabpedigree.com/s093/f217973.htm

Tässä esiäitimme suvun alusta suomalainen lähde

(Lainaus sivustosta http://www.mesterton.net/baltianaateli.htm :

von Buxhoevden (de Bekeshovede)

De Bekeshovede-suku on peräisin Bremenistä Saksasta, jossa on sikäläisen arkkipiispan Vasallina mainittu 1180 Albertus, 1184 Geldmarus ja 1194-97 Liuderius de Bikeshovede. Yhtä sukupolvea myöhemmin löytyy Liivimaalta peräti 8 Bekeshoveden suvun jäsentä: Engelbert, Riian rovasti 1202; Albert, Riian piispa 1194-1229; Herman, Tarton piispa 1219-48; Rotmarus, Tarton rovasti 1205-34; Johannes de Appelderin, Vasalli ja Liivinmaan pyhiinvaeltaja 1202-24; Theodorik von Rope, Vasalli 1211-34 ja N. N. Engelbertus de Tisenhusenin vaimo, joka on tulkittu piispa Albertin sisareksi. Saksassa on mainittu Bremeniläiset tuomiorovasti Henricus 1202 ja Vasalli Engelbertus de Bekeshovede 1202-23. Ilmeisesti kokonainen perhekunta oli muuttanut aivan Baltian valloituksen alkuvaiheessa Liivinmaalle, vaikka tarkkoja sukulaisuussuhteita ei tunneta. Em. de Bekeshoveden sukuun kuuluvasta piispa Albertin sisaresta tuli merkittävän Balttilaisen von Tiesenhausen suvun kantaäiti Ritari Engelbertus von Tisenhusenin vaimona. Saksassa on 1210 mainittu Nienburgissa Eggelbertus de Tisenhausen Wölpen Kreivin linnamiehenä, joka on sama mies. (Priha s.252-253)

N.N. de Bekeshovede. Riian piispa Albertin sisar.
Pso: Engelbertus de Tisenhusen. Ritari 1210-24 Liivinmaalla. Tarton piispa Herman de Bekeshovedenin vasalli 1224.)

Ja meidän polkumme:

Engelbbertus de Tysenhusen (Aatelinen)Ritari ja Riikan arkkipiispa Albert de Bekeshoveden ja hänen eljensä Tarton piispa Hermannin sisaren mies. Vuonna 1215 oli mainittu Saksassa Nienburgissa Wölpen Kreivin linnamies Eggelbertus Tiesenhausen, joka voi olla ama mies tai ainakin sukulainen. Ritari ja Tarton piispa Herman de Bekeshoveden Vasalli 1224, Kilakunde, Kongota, Kavalecht, Odinpäh m. 1210-24. . Ks. von Buxhoevde. Johti ristiretkeä Liivinmaalle 1210 ja 1224,  Hänen vaimonsa nn de Bekeshovede
|
Johannes (Hans) von Tiesenhausen -5.3.1279 taistelussa liettualaisia ja semgalleja vastaan . (Aatelinen)Omisti Kokenhusenin Liivinmaalla
|
Johannes (Hans) von Tiesenhausen 1270-1342, (Aatelinen)Riian vasalli 1293 - 1327, saksalaisen ritarikunnan lähetti v. 1305. Riian arkkipiispan Maasäätiön Vasalli, mutta riitaantui Kokenhusenin taistelun johdosta arkkipiispa Friedrich von Bernsteinin kanssa, joka sen tähden peruutti hänen läänityksensä. Vasallien esitaistelija  arkkipiispaa vastaan 1306-27. Hänen kuoltuaan läänitykset palautettiin.  
|
Bartholomeus von Tiesenhausen 1312-1407, Treydenin vouti (aatelinen)Ritari ja Maasäätiön Vasalli Liivinmaalla, Bersohn ym, mainitaan 1354-1397.Omisti Kokenhusenin ja  Bersonin Liivinmaalla ja Parmelin Virossa
|


| |
Peter von Tiesenhausen 1397-1435Tartto, (Aatelinen)Tarton ritarikunnan jäsen, omisti Bersonin, Kongotan ym. Liivinmaalla  ja hänen vaimonsa Katharina
nn von Tiesenhausen ja hänen miehensä Kersten von Rosen, (Aatelinen)Maasäätiön Vasalli Liivinmaalla, Klein-Roop, Hochrosen ja Quellen, mainitaan 1408, 1434.
| |
Fromhold von Tiesenhausen 1430-1484,(Aatelinen)Omisti Bersonin tilan Liivinmaalla vuosina 1453 - 80
Hans (Jurgen??) von Rosen -n 1458, (Aatelinen)Riian vasalli 1437 - 54 hänen vaimonsa nn- von Lode
| |
Fromhold von Tiesenhausen 1460-1522, Tartto, (Aatelinen)Tarton ritarikunnan jäsen. Omisti lukisia tiloja Liivinmaalla v 1484
Kersten von Rosen 1458-1535, Traydenin vouti (aatelinen)Omisti Kl. Roopin, Raiskumin, Orelien ja Kudumin Liivinmaalla, Maasäätiön Vasalli ja Säätiöneuvos,Säätiövouti Treydenissä, Hochrosen, Sinoblen ja Idsel.
| |
| Gertrud von Rosen -19.5.1532,(Aatelinen)
| |


|
Gertrud von Tiesenhausen 1500-
|
Elisabeth von Ungern
|
Christoffer von Grothusen 1550-1603
|
Otto Johan von Grothusen 1570-1653
|
Otto von Grothusen -2.10.1658
|
Elisabet von Grothusen 
|
Catarina von Eneskjöld
|
Catharina Elisabet von Jordan
|
Karl Gustaf Berg
|
Johan Karlsson Berg
|
Anna Maria Berg
|
Anders Johansson Kerkko
|
Anders Oskar Kerkko, Koskenpää
|
Rauha
|
Erkki
|
Antti